90 Jaar MCC: na de oorlog (1945-1949)

90 Jaar MCC: na de oorlog (1945-1949)

In Kwartaalbericht 161 wordt in het 4e artikel over 90 jaar MCC – na de oorlog 1945-1949 verteld hoe de mondorgelclub na de oorlog weer als een phoenix uit haar as verrijst. Over het blazen van het signaal tijdens de dodenherdenking, de oprichting van een eigen RK Bond, het eerste nationale concours in Laren, het inhalen van Indiëgangers, de verschillende tambour-maîtres door de jaren en meer. Omdat ons archief veel meer informatie bevat dan we in de artikelen kunnen plaatsen maken we aanvullende pagina’s op de HKL website. Zo ook bij dit artikel. Hieronder treft u extra beeldmateriaal aan bij dit artikel (met toelichting).

Het volledige artikel is voorlopig alleen als gedrukt exemplaar te lezen en zal pas in een later stadium aan deze website worden toegevoegd. Losse nummers zijn bij de HKL te koop.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 161 [2022-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

Thuiskomende Larense Indië gangers.

Vlak na de oorlog wil Nederland haar gezag in Indië herstellen: in de jaren 1945-1949 worden zo’n 200.000 militairen ingezet waarvan 95.000 dienstplichtig. Ook MCC moet nogal wat jongens uit haar gelederen missen. Vanuit het verre Indië schrijven de militairen regelmatig brieven: zowel naar het eigen gezin, als naar hun geliefde Broeders.

Vanaf 1947 rukken MCC en de St Jansharmonie meerdere keren per week uit om de uit Indië terugkerende jongens feestelijk in te halen. Uit de archieven hebben we kunnen herleiden dat er circa 50 Larense jongens terug kwamen en door MCC werden ingehaald. Hieronder vermelden we telkens het adres (de straat) en de namen van de thuiskomers, voor zover we dat hebben kunnen achterhalen.

Wiet van Arnhem is direct na de oorlog Tambour-maître van MCC. Als Wiet wordt opgeroepen voor zijn dienst in Indië neemt Wil de Valk de mace van Wiet over.
 • 1948: Kloosterweg N v Dijk, Erfgooiersweg: P. de Leeuw, Smeekweg: H. v. Dijk, Torenlaan: Salters, Nieuweweg: v.d. Maarel, Heideveldweg: Majoor, Zijtak: Majoor, Paadje: de Heus, van Wulfenlaan: v.d. Wijde en St Janstraat: v.d. Bergh
 • 1949: Melkweg: C. de Wit
 • 1949: St Janstraat: A. Bakema, Kloosterweg: G. van Vliegen, Melkweg: J.A. Zwanikken
 • 1949: P. Vos
 • 1949: Berkenlaan: Dijkhuis, Ruiterweg: R.J. Logchies, Torenlaan: G. Drabbe
 • 1949: Kloosterweg: Bakker
 • 1949: H. Heynen
 • 1949: Paadje: W. Middelaar, Engweg: E. le Coultre
 • 1949: Melkweg: Zindel
 • 1949: Wulfenlaan: M.A. Welter, Drift: Vreedenburgh
 • 1949: Nieuweweg: Carpentier, de Rijt: de Boer
 • 1949: Naarderstraat: van Oeffelt              
 • 1949: Smeekweg: J.J. Calis
 • 1949: C.S. Willard
 • 1951: Karel Grob
 • 1950: Naarderstraat: N. Majoor, Oude Kerkweg: W. Jansen
 • 1950: Oud Laren: L van Melsen, Molenweg: G.C. Calis
 • 1950: De Pijl: A.M. Bon, Drift: J.W. Bouwman, Jagersweg: G. v. Dijk
 • 1950: Dammaat: Th. Mol, Schoolpad: FW v IJselmuiden, Heideveldweg: C. Voigt, Ericaweg: C. Smit, en ook C.A. Paine Stricker
 • 1950: Erfgooiersweg: G.G. de Leeuw, Ambachtstraat: T.G. Bakker, PC vd Brinkweg: Th.M. Ranzijn, Klooster: N.A. Willard
 • 1950: Heideveldweg: J. Schenk, De Kamp: W. Vos, Smitslaantje: J. Gieskens, Westerheide: Jonker
 • 1950: Smeekweg: W. de Jong, Veldweg: A.E.H. Hofstee, St Janstraat: J.G. Hilhorst
 • 1950: De Kamp: J. Smit, Kopjeskampen: Th. de Blok, Burg v Nispenstraat: Diepen
 • 1950: Zevenend: Nico Bierlaagh, Klooster: Nico Willard
 • 1950: PC vd Brinkweg: A. Verlinden
 • 1950: Eemnesserweg: C Degens, Smeekweg: H. v Dijk
 • 1950: Brink: W. Suik, Dammaat: Th. G. van Aken, Schoolpad: G. de Boer, Kloosterweg: J. Schaapherder
 • 1950: Naarderstraat: G. Puyk
 • 1950: W. Thuys
 • 1950: Cornelis Bakkerlaan: Horst, A. Bakker, Kerklaan: J. Zwanikken
 • 1950: W. van Arnhem, Bouwman
 • 1950: Nieuweweg: H.A.M. Hofstee
 • 1950: Lage Vuurscheweg: Tromp
 • 1950: Jagersweg: Keyser, Boekweitskorrel: Duurland, Melkweg: Kuyer, Ericaweg: Bouwman, Kloosterweg: van Vliegen en Botterman

Het muziekfestival in Utrecht op 1 december 1946

In die tijd kent Nederland twee (neutrale) bonden. Het verhaal gaat dat aansluiten bij zo’n bond de mogelijkheid geeft om instrumenten te kopen. In oktober 1946 sluit MCC zich daarom aan bij de Utrechtse bond. MCC wordt uitgenodigd voor een muziekfeest in Utrecht op 1 december 1946 en behaalt daar, ondanks dat zij nog lang niet op het oude niveau speelt, een medaille.

Promotie naar Uitmuntendheid

Al snel is de nieuwe RK bond “Don Bosco” met Philibertus als voorzitter, een feit. In 1948 wordt een muziekfeest georganiseerd in Nijmegen om de aangesloten verenigingen te presenteren en om te beoordelen in welke afdeling zij horen. Naast MCC treden de bovengenoemde verenigingen op, maar ook inmiddels aangesloten verenigingen uit Dongen, Halfweg en Amsterdam. MCC zet direct de toon: zij wordt door de jury met het hoogste puntenaantal in zowel mars-, concert-, tamboer- als tamboerwedstrijd naar de afdeling Uitmuntend gepromoveerd. Hieronder een recensie en enkele afbeeldingen uit het juryrapport.

De brief van Wiet van Arnhem aan Broeder Philibertus

Op 11 februari 1948 schrijft Wiet (Louis) van Arnhem, als grenadier gelegerd in Koepang, een brief aan Philibertus. Hij schrijft over zijn ervaringen in Indië en laat weten dat hij blij was met de vele brieven voor zijn verjaardag, en ook dat hij het jammer vindt dat hij het zilveren jubileum van Philibertus moest missen. En Wiet vraagt of MCC misschien opnames kan maken en daarvan grammofoonplaten naar de jongens in Indië kan sturen …. het blijkt een onhaalbaar plan.

RK Thuisfront

Uit de archieven hebben we kunnen opmaken dat in de periode 1947 tot 1950 ruim 50 jongens op deze manier werden ingehaald (). De militairen werden door de burgemeester gehuldigd en ze kregen een vulpen met inscriptie. Dat werd allemaal georganiseerd door P. Reintjes en H. van Arnhem namens het RK thuisfront, dat ook de feest- en contactavonden organiseerde voor de thuisblijvers.

Hieronder enkele knipsels uit de Laarder Courant de Bel over de activiteiten van het RK Thuisfront en een foto gemaakt tijdens het inhalen van Theo Botterman (op de schouders). Op de voorgrond Wil de Valk.

Het eerste nationale concours van de RK Bond Don Bosco

Nadat de eigen RK Bond “Don Bosco” is opgericht wordt MCC tijdens het muziekfeest in Nijmegen MCC gepromoveerd naar de hoogste afdeling Uitmuntendheid. Daarom is zij ook de aangewezen kandidaat om het eerste Groot Nationaal Concours te organiseren. Op 22 september 1948 wordt tijdens een vergadering in Amsterdam besloten dat dit concours op 15 mei 1949 in Laren wordt gehouden. MCC neemt de organisatie op zich en vormt een organisatiecomité. Op 27 september wordt tijdens een vergadering een dagelijks bestuur voor dit concours aangesteld: voorzitter W. van Dijk, secretaris W. Hofstee en penningmeester A. Majoor. Daarnaast worden commissies gevormd voor: drukwerk, propaganda en prijzen: R. van Arnhem, terreincommissie: J. van Lier en A. van de Schaal, zaalcommissie: J. Arnold en C. Pieper, kaartverkoop en controle: N. van Dort, P. van Dort en J. Zaal.

Hieronder enkele documenten en afbeeldingen met betrekking tot dit eerste concours in Laren.