Vrijwilliger in het zonnetje… Rik Kloos

Vrijwilliger in het zonnetje… Rik Kloos

Mijn bezoek aan de vrijwilliger die we dit keer in het zonnetje willen zetten brengt me ook nu weer naar een heel mooi hoekje van ons prachtige dorp. Ter hoogte van de wat ingewikkelde ‘kruising’ van de Sint Janstraat, de Neuhuijsweg en de Zijtak, Slangenweg heeft men in de jaren zestig van de vorige eeuw een klein stukje van de Eng opgeofferd om er een mooi nieuw, ruim opgezet woonwijkje van te maken waar het fijn toeven is.

Tekst: Hein Calis

En daar is Rik, mijn ‘slachtoffer’ van vandaag, het volmondig mee eens. “Ja”, zegt hij als we na mijn aanbellen vanuit de deuropening zijn goed verzorgde frisgroene tuin overzien, “we wonen hier al zo’n 30 jaar en denken de laatste tijd wel eens na over verhuizen, maar dan moet het wel een heel mooi ander plekje zijn hoor. Voorlopig zitten we hier nog prima” Eenmaal binnen aan de koffie legt hij kort uit hoe hij vanuit elders in het land in Laren is terechtgekomen. “Ik ben geboren in Vlaardingen, maar getogen in Amsterdam en Amstelveen”, start hij zijn uitleg. “Na het behalen van mijn HBS-A-diploma ben ik rechten gaan studeren aan de Erasmus Universiteit. Na mijn afstuderen ben ik op mijn 23ste als jurist bij Delta Lloyd aan de slag gegaan en naar Amstelveen verhuisd.” Rik is dan inmiddels getrouwd met Puck en samen met hun al geboren oudste dochter strijkt het gezinnetje in 1985 in Laren neer om er niet meer weg te gaan. Beide andere dochters worden hier geboren. Rik is zijn gehele werkzame leven bij Delta Lloyd en later AMEV en diens rechtsopvolgers in de verzekeringsbranche aan de slag geweest. Een boeiende en bloeiende carrière, waar – zoals hij me enthousiast uitlegt – steeds weer nieuwe uitdagingen waren en waar hij met name genoten heeft van de contacten met de mensen binnen en buiten het bedrijf waar hij vanuit zijn functies met steeds meer verantwoordelijkheden in de organisatie mee te maken had. In 2013 gaat hij het wat rustiger aan doen en vanaf 2016 heeft hij helemaal zijn handen vrij om zelf te bepalen waar hij zich mee bezig wil houden. En volgens mij zit stilzitten daar niet bij.

Tijd voor jezelf en anderen

Allereerst geniet hij van het feit dat hij meer tijd en aandacht kan besteden aan de mensen direct om hem heen: zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen (inmiddels negen in getal).
“Ja”, zegt hij met hoorbare spijt in zijn stem, “aan tijd en aandacht voor mijn opgroeiende kinderen heeft het in verleden door mijn drukke werkzaamheden wel eens ontbroken. Zoiets kan je niet overdoen, helaas.” Nu behoort regelmatig oppassen bij die kinderen op een aantal van zijn kleinkinderen tot een van de goede gelegenheden om allerhande ontwikkelingen in de familiesfeer van dichterbij mee te kunnen maken. Ook neemt hij bewust de tijd om zelf fit te blijven. Naast zomaar zelf fietsen en wandelen tennist hij graag én geniet wekelijks van een – vooral gezellig – potje walking football met zijn maten bij SV Laren99.

Omdat hij het belangrijk vindt om iets terug te doen voor de samenleving, die hem de gelegenheid heeft gegeven om te worden wat hij wilde en te bereiken wat hij voor ogen had, steekt hij – nu hij meer tijd heeft – met plezier een deel daarvan in vrijwilligerswerk. Hij richt zich daarbij op zijn eigen leefomgeving. “En”, zegt hij, “vanuit mijn opleiding en werkverleden komen er dan voornamelijk bestuursfuncties op mijn pad.” We tellen er drie.

Voor zijn pensionering was hij al sinds 2010betrokken bij de Buurt Preventie Vereniging (BPV) de Eng. Ruim een decennium lang zat hij in het bestuur, het grootste deel daarvan als voorzitter. In 2020 heeft hij deze bestuursfunctie opgezegd om meer tijd voor zijn andere vrijetijdsbezigheden te hebben. Maar hij is nog wel wijkcoördinator en kijkt daarbij terug op een voor hem leerzame en voldoening gevende periode waarin, in goed contact met burgemeester, politie, andere gemeentelijke instanties en BPV’s én – niet te vergeten – de leden van de vereniging zelf, heel goed gewerkt is aan de verbetering van de (inbraak)veiligheid in ons dorp en tevens aan de cohesie van de bewoners onderling. 

Sinds zes jaar zit hij in het bestuur van de herensociëteit Jan Hamdorff. Deze illustere club kent zijn roots in het bekende Kroegje van hotel Hamdorff. Hier kwamen wekelijks lokale politici, ondernemers en kunstenaars bijeen en dat leidde in 1959 uiteindelijk tot de oprichting van deze sociëteit. Het lidmaatschap daarvan is – zoals de naam al zegt – voorbehouden aan mannen; momenteel zo´n 70 in getal uit Laren en nabije omgeving. “Maar”, zegt Rik, “er zijn ook activiteiten waar de partners van de leden aan mee kunnen doen.” De sociëteit is een platform voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. Naast de wekelijkse sociëteitsavond in het eigen pand op Drift 2 kan er gedurende de rest van de week in diverse subclubs aan een keur van bezigheden (van bridgen tot biljarten) worden deelgenomen. Rik is intensief betrokken bij deze vereniging wat hem – naar zijn zeggen – zo’n één tot anderhalve dag per week kost. Zelf is hij ook voorzitter van de schaak- en de beleggingsclub. Als enthousiast betrokkene maakt hij van de gelegenheid gebruik om voor nadere informatie te verwijzen naar de website www.societeithamdorff.nl. “En”, voegt hij er aan toe, “geïnteresseerden kunnen zich altijd melden (secretaris@societeithamdorff.nl) !”

Sinds augustus 2020 is hij als voorzitter toegetreden tot het bestuur van de stichting ‘Vrienden van de Laarder Molen’. De markante molen stamt al uit 1724 en is sinds 1747 al generaties lang in bezit van de familie Calis. Het onderhoud ervan was en is een dure aangelegenheid. In 1988 waren de wieken in zo’n slechte staat dat ze er voor de veiligheid vanaf moesten. Geen gezicht en hoogste tijd voor actie vond men. En dat gebeurde. In 1991 werd de stichting ‘Vrienden van de Laarder Molen’ opgericht met als doel restauratie en permanente instandhouding. Na een grondige opknapbeurt eind vorige eeuw was het daarna zaak om alles netjes bij te houden. Het bestuur van nu zet zich daar nog steeds voor in, maar denkt ook na over hoe de molen in de toekomst letterlijk en figuurlijk draaiend gehouden kan worden. Financiële steun van instanties, bedrijven maar zeker ook dorpsgenoten is daarbij zeer gewenst. Voor meer informatie verwijst de voorzitter – met een glimlach – naar de site www.vriendenvandelaardermolen.nl. Aanbevolen!

En dan de Historische Kring

Drie jaar geleden las Rik in het Kwartaalbericht een oproep voor archiefmedewerkers. Die klus sprak hem niet zo aan, maar bracht hem wel op het idee om op een zaterdagmiddag eens bij de Lindenhoeve binnen te lopen om te vragen of er misschien nog behoefte aan ander soort hulp was. En dat was er. Men zocht nog gastheren- of vrouwen voor de zaterdagmiddagontvangst van bezoekers aan de hoeve. Dat trok hem wel. Sindsdien is hij zo eens in de zes weken te vinden op onze thuisbasis. Hij geniet van de gesprekken met de meest verschillende mensen die hier binnenlopen. Onlangs nog kwam uit zo`n gesprek met Bep De Boer het plan om aan de reeds bestaande wandelroutes door Laren een route toe te voegen langs de plekken waar in het verleden kunstschilders woonden en werkten. “Ja, een idee van mijn vrouw”, legt Rik uit. Bep pakte de handschoen op en schreef een route van zo’n zes kilometer langs maar liefst dertig adressen uit. Hans Schaapherder zorgde – zoals altijd weer – voor een mooie vormgeving met fraaie illustraties. En met geld van de HKL én nota bene van Rik en zijn vrouw zelf werd uitgave mogelijk en zijn we een mooie wandelroute langs vele fraaie plekjes in Laren rijker. Voor slechts € 2,= verkrijgbaar in de Lindenhoeve. Voor Rik gaat hier ons zonnetje op. En dát is gratis, máár – zult u uit al zijn hiervoor beschreven inzet voor de Larense dorpsgemeenschap begrijpen – zeker niet voor niks!