Sleutelpost

In aansluiting op het artikel ‘postkantoor’ leek het de redactie leuk en zinnig om de heer Wil de Leeuw, die heel lang bij het postkantoor te Laren werkzaam was aan het woord te laten. Hij werd daar eerst als lokettist en later als chef het gezicht van het postkantoor.