Dr. Holtmannweg

Dr. Holtmannweg

In 1914 verscheen er opeens een jonge dokter in Laren die niet alleen als een bekwaam geneesheer, maar ook als weldoener van de arme patiënten een grote plaats in de harten van de dorpelingen zou krijgen. Hermann Theodor Rudolf Holtmann, geboren 11 september 1885 te Werlte (Dtsl). Al jong werd hij Nederlander. Zijn ouders vestigden zich in Groningen en namen de Hollandse nationaliteit aan. Hermann wilde arts worden. En zo verscheen de jonge Holtmann als medisch student op de universiteit in Groningen. Daar legde hij cum laude het artsexamen af. Maar hoe heeft die knappe dokter uit het hoge noorden in Laren zijn bestemming gevonden? Dat zat zo! Zijn broer Th. B. Holtmann was in zijn jonge jaren kapelaan in Blaricum en vernam dat men in Laren zat te springen om een Rooms Katholieke arts. Op zijn advies vestigde de jonge dokter zich in Laren, wat een zegen werd voor vele mensen. Hij huwde in 1916 met de schrijfster Agatha de Haan. Zij schonk hem een zoon, genaamd Theo. De beminde dokter overleed op 10 juli 1957. [uit: Laren door de straten heen, door Gerard Koekkoek]


Overzicht van straten in Laren | Berichten over de Dr. Holtmannweg op deze site: