Lezingen door Steven Weinberg en Ed van Mensch

Lezingen door Steven Weinberg en Ed van Mensch

De HKL organiseerde afgelopen tijd naast het optreden van Leonard Vis op 2 mei (zie apart verslag) nog twee lezingen.

Boven: Schoolplaat sprekend letterbeeld, afkomstig uit ‘Collectie Hilversum’.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 165 [2023-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

Op 19 april sprak Steven Weinberg uit en over de boeken ‘Een badkuip aan de Drift’ (2021) en ‘Het bestek van de Naarderstraat’ (2022). Al eerder gaf hij bij de HKL een lezing over zijn boek met jeugdherinneringen, ‘De Merken’ (2018). 

In Kwartaalbericht 157 (2021-3) stond een bespreking van ‘Een badkuip aan de Drift’, in Kwartaalbericht 160 (2022-2) van ‘Het bestek van de Naarderstraat’.

Steven wist de aandacht van zo’n vijftig belangstellenden de hele tijd vast te houden met zijn spannende verhalen. Het eerste boek is geschreven door Steven, samen met Aaldrik Hermans en Michiel van Driel. Het tweede is van Steven, Aaldrik en Gon Strazza-Brinkman. Beide boeken waaieren naar veel kanten uit. 

Rode draad van het eerste is de geschiedenis van de huizen Drift 29 en 27 (waar Steven geboren en opgegroeid is) en de bewoners. Voor de oorlog was het een ‘Kinderhuisje’, een soort pension voor kinderen. Anne Frank verbleef er in 1938 en zou in dezelfde badkuip hebben kunnen zitten als Steven. 

Hoe komen messen, lepels en vorken met het opschrift ‘PLATE’ in de keukenla van Steven in Luxemburg? Die vraag leidde tot een speurtocht naar gebeurtenissen en personen uit WO II, in te delen in ‘schoften, helden en slachtoffers’. ‘Het bestek van de Naarderstraat’ is het resultaat van die speurtocht.

Spannende verhalen, door Steven Weinberg.

Sprekende Letterbeelden

Ed van Mensch, waarnemend voorzitter van de Historische Kring Albertus Perk, heeft 4 juli een lezing gehouden over ‘De Sprekende Letterbeelden’, een door de bekende meester Johannes van Wulfen (1838-1912) ontwikkelde, populaire lesmethode. Er waren zo’n twintig belangstellenden.

Aanleiding voor de HKL om deze lezing te organiseren was de tentoonstelling over 40 jaar Van Wulfenfonds , waarover we in het vorige Kwartaalbericht een artikel plaatsten. De leesmethode werd uitgegeven door de Hilversumse uitgever en boekhandelaar Johannes Geradts, die in 1856 naar Hilversum kwam.

Ed van Mensch liet alle fraaie schoolplaten via een powerpointpresentatie zien. Ook ging hij in op de levens van de beide Johannessen, die behalve hun voornaam nog veel andere overeenkomsten hadden: wel katholiek, maar geen rol voor het geloof in hun werk, veel culturele interesse, notabelen in hun woonplaats en voor beiden een straatnaam. υ