B060: De tijd wisselt van spoor

B060: De tijd wisselt van spoor

Nederland rond 1900

Dit boek is bedoeld als achtergrondinformatie bij de gelijknamige tentoonstelling in het Singer Museum in 2001. In dat jaar bestond het Singer Museum 25 jaar (opening was op 12 mei 1956) en ter gelegenheid daarvan is deze tentoonstelling gehouden. Binnen Het thema ‘ Nederland rond 1900’ (op dat moment een eeuw geleden) besteedt het boek aandacht aan een groot aantal aspecten van het kunstleven (o.m. literatuur, theater. schilderkunst, muziek) die in afzonderlijke hoofdstukken door deskundige auteurs belicht worden.

Uitgave Singer Museum Laren, 2001

Artikelnummer: B060