B052: Oud-Laren

B052: Oud-Laren

Een reeks van geïllustreerde bijdragen over historisch belangwekkende feiten

Het is meer een brochure dan een boekje (16 pagina’s) en is uitgegeven ten bate van het plaatselijk
crisis-comité. Het is uitgegeven t.b.v. een geldinzamelingsactie voor het werk van het comité ten
behoeve van werklozen in de crisisjaren dertig. In het boekje zit een los formulier (geel) voor
intekenaars die zich verplichten maandelijks 50 cent bij te dragen aan het fonds van het crisis-
comité. Mede daardoorgaat het hier om een waarlijk ‘ historische’ uitgave. Brochure
bevat voorts foto’s en een voorwoord van toenmalig burgemeester jhr. H. van Nispen van Sevenaer.

uitgave november 1935

Artikelnummer: B052