B013: Laren rijk aan monumenten

B013: Laren rijk aan monumenten

G. van der Poll, W. Cerutti

Het boek bevat een overzicht van de monumenten van Laren in zes delen. Het is een adviesrapport in opdracht van de gemeente Laren inzake de aanwijzing van monumenten. Deel 1 geeft een historisch overzicht van monumentenzorg vanaf de 19e eeuw, beknopte geschiedenis van ’t Gooi met nadruk op landschap en de bebouwde omgeving, een beknopte geschiedenis van Laren voor en na 1874 met accent op de landhuis/villabouw in het dorp. Deel 2 informeert, verdeeld over zes hoofdstukken, achtereenvolgens over de karakteristieke gebieden/buurten van Laren (hoofdstuk 2), de bomen en boomgroepen in en rondom het dorp (hoofdstuk 3), de rijksmonumenten (hoofdstuk 4), de gemeentelijke monumenten (hoofdstuk 5) en de overige waardevolle panden (hoofdstuk 6). Van elk monument of waardevol pand is – op een eigen pagina – een foto aanwezig met gegevens als bouwjaar, bouwstijl, gebruik, omschrijving van het pand en indien bekend de architect.

1982 (Gemeente Laren)

Artikelnummer: B013