B001: Laren 75 jaar hockeyclub

B001: Laren 75 jaar hockeyclub

Erik Kuurstra

Geschiedenis van Larense hockeyclub 1923-1998; beschrijving in drie perioden van 25 jaar en facetten van het clubleven. Bevat ook informatie over personen en feiten uit de 75 jaar (o.m. bestuur, ereleden, ledenaantallen, opstellingen in lustrumjaren, Oranje-spelers, jeugdbestuur.

1998 (Wegener Arcade)

Artikelnummer: B001