De Pruisen in Holland

De politieke tegenstelling tussen Oranjegezinden en patriotten in de Republiek Holland leidde in 1787 tot een burgeroorlog. Terwijl de Oranjegezinden in de provincie Gelderland en Utrecht in de meerderheid waren, hadden de patriotten in het gewest Holland en de stad Utrecht de overhand. De patriotten richten in juni 1787 een speciale “Commissie” op om Holland…
Lees verder