Straten

Straten


Klik op de gewenste letter voor een overzicht van straatnamen. Sortering van de straatnamen is op volledige naam: dus ‘P.C. van den Brinkweg’ staat bij de P. Dit geldt niet voor straatnamen die met een lidwoord beginnen zoals ‘De Pijl’ en ”t Paadje’; die staan bij de P. Straatnamen die met een aanwijzend voornaamwoord beginnen zoals ‘Verlengde Houtweg’ (staat bij de H) of een telwoord zoals ‘2e Ruiterweg’ (staat bij de R).


’t Klooster

Op de hoek Kloosterweg – Klooster stond destijds een boerderij daterend uit 1675, die de naam ’t Klooster droeg. Een …

‘Processie in de velden’

‘…en de processie trok over de landweg tussen de lichtende korenvelden. Even er boven uit kwam het fijne wit van …

“Kom je buiten spelen?”

Vroeg Ankie van de Veer en haar buur(t)genootjes Corrie Goes, Willy Wikkerman en Ria Rijswijk aan hun vroegere straatgenootjes. 27 …

Aanvullingen Zijtak

Naar aanleiding van het artikel over de Zijtak in het vorige kwartaalbericht ontvingen wij enkele opmerkingen/aanvullingen van de heer Bert …
1 2 3 4 5 12 13 14 15