Aanmeldingsformulier

 

HISTORISCHE

L A R E N

K R I N G

Kringlid worden

U kunt lid van de Historische Kring Laren worden en werk steunen door het aanmeldingsformulier in te vullen. U helpt dan mee ons werk voort te zetten en alle vrijwilligers te motiveren hiermee door te gaan. Ook door het beschikbaar stellen van materiaal als foto's en voorwerpen steunt u de Kring enorm.

 

Leden wonend in Laren, Blaricum of Eemnes betalen tenminste € 15,- per jaar.

Woont u elders in Nederland dan is uw bijdrage tenminste € 22,- per jaar. Als lid ontvangt u het Kwartaalbericht.

 

Een extra donatie is uiteraard van harte welkom.

IBAN nummer Historische Kring Laren

NL56RABO 0334909007

 

Vele achternamen zijn hetzelfde. Uw bankrekening- nummer is uniek. Daaraan herkennen wij mede uw betaling.

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier


 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2015 Historische Kring Laren created by Y.Majoor